Клуб „IT Warriors”

Основна цел на групата ще бъде създаването на благоприятни условия за стимулиране на потенциала на учениците и техните компетенции в областта на видео обработката, фотография, включваща и въздушно заснемане, придобиване на знания и умения в изработването на сайт, онлайн телевизия и радио. За по-голямо улеснение на учениците се предвижда и използването на готова платформа.

Чрез тези дейности, клубът ще се стреми да стимулира креативното мислене на учениците, което ще доведе и до разширяване на техните познания. В допълнение, една от същностите на клуба ще е и осмислянето на свободното време на учениците. Това ще им помогне да открият нови таланти и да развият свои допълнителни заложби и компетенции, които биха били полезни в по-нататъшното им развитие.

Друга основна цел на клуба ще е развиване на уменията за обработка и представяне на информация, разширяване и обогатяване на познанията за родния град, за училището, за различни кодове и системи, които биха могли да бъдат използвани при фотографията и видео заснемането, видео обработката, и изготвянето на сайтове.

Чрез дейностите, които ще се извършват от учениците в клуба, ще се осигурят подходящи условия за да се подобрят аналитични и логически умения и учениците да се запознаят с новите технологии (използване на дрон за видео заснемане).